Blog

Afbrændingsforbud i Høje-Taastrup kommune

Kære beboere i Gadehavegård

På grund af nedenstående er det ikke tilladt at grille på vores fællesarealer – heller IKKE ved grillhytten eller i nyttehaverne.

Der er afbrændingsforbud i Høje-Taastrup kommune

Østsjællands Beredskab har indført afbrændingsforbud i Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i beredskabet. På grund af den udbredte tørke er der risiko for, at brand spreder sig via flyveild, hvis man bruger åben ild.

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  • grill (dog tillades brug af grill i private haver på fast, ubrændbart underlag – husk at lade aske blive i den tillukkede grill)

Hvis I ønsker at grille i Jeres haver eller på altanerne, vil vi på det kraftigste opfordre til, at I gør det med stor eftertanke.

Haverne, incl. hække, er meget tørre, og er derfor også i stor risiko for at blive antændt af gløder.

Fra Østsjællands Beredskab opfordres der også til:

Pas på ved rygning:

  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, undtagen i dertil egnede beholdere.

 

Med venlige hilsner fra

Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen Gadehavegård

Læs evt. mere om afbrændingsforbuddet her.