Blog

Afbrændingsforbud i Høje-Taastrup kommune

Kære beboere i Gadehavegård

På grund af nedenstående er det ikke tilladt at grille på vores fællesarealer – heller IKKE ved grillhytten eller i nyttehaverne.

Der er afbrændingsforbud i Høje-Taastrup kommune

Østsjællands Beredskab har indført afbrændingsforbud i Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i beredskabet. På grund af den udbredte tørke er der risiko for, at brand spreder sig via flyveild, hvis man bruger åben ild.

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  • grill (dog tillades brug af grill i private haver på fast, ubrændbart underlag – husk at lade aske blive i den tillukkede grill)

Hvis I ønsker at grille i Jeres haver eller på altanerne, vil vi på det kraftigste opfordre til, at I gør det med stor eftertanke.

Haverne, incl. hække, er meget tørre, og er derfor også i stor risiko for at blive antændt af gløder.

Fra Østsjællands Beredskab opfordres der også til:

Pas på ved rygning:

  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, undtagen i dertil egnede beholdere.

 

Med venlige hilsner fra

Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen Gadehavegård

Læs evt. mere om afbrændingsforbuddet her.

Related Posts

You may like these post too

Ture med Pigegruppen!

GADEHAVEGÅRD SPISER SAMMEN – Snak & Æd- “Kunsten at elske sig selv”