Helhedsplanen

Her kan du læse den samlede boligsociale helhedsplan for Gadehavegård fra 2018-2021. Helhedsplanen er delt op i en overordnet strategisk samarbejdsaftale med de overordnede succeskriterier, og fire delaftaler . en for hvert indsatsområde. Der er også et skema med en oversigt over alle vores aktiviteter.

Hvis du har spørgsmål til materialet, så kan du kontakte projektchef Pernille Agerbæk på 29668994 eller i Pavillonen ved Øksen 1.

God læselyst 🙂

Strategisk samarbejdsaftale GHG 2018-2021 

Delaftale Kriminalitetsforebyggelse Gadehavegård 2018-2021

Delaftale Uddannelse og beskæftigelse Gadehavegaard 2018-2021

DelaftaleForebyggelse og forældreansvar Gadehavegård 2018-2021

DelaftaleTryghed og trivsel Gadehavegård 2018-2021

Oversigt over alle aktiviteter 2018-2021