HIPP HOPP – Lær for livet

”Mini HippHopp” og ” HippHopp – Lær for livet”

I samarbejde med Gadehaveskolen udbyder vi forældrekompetenceforløb, som giver forældre mulighed for at afprøve nye værktøjer i forhold til at støtte op om deres børns personlige, sociale og faglige udvikling.

Via et sjovt og lærerigt øvelsesmateriale og nye metoder for forældresamarbejde klæder vi, sammen med pædagoger og lærere, børnefamilierne bedre på til at arbejde med læring i hjemmet. Derigennem bliver de primusmotor for deres børns udvikling og trivsel frem imod skolestart.