Om Helhedsplanen

Logo

Det Spirer i Gadehavegård er Gadehavegårds boligsociale helhedsplan. Helhedsplanens sekretariat består af 5 ansatte, som i et tæt samarbejde med kommune, ejendomskontor, afdelingsbestyrelse, bibliotek, skole, jobcenter, klub og beboerhus og mange frivillige beboere i området arbejder på at gøre Gadehavegård til et endnu sjovere og bedre kvarter.

Den overordnede vision for helhedsplanens arbejde er lavet på et stort fællesmøde i maj 2013. På mødet deltog både samarbejdspartnere og beboere fra Gadegavegård. Her blev der talt om Gadehavegårds ressourcer og udfordringer, og flere idéer til konkrete aktiviteter så dagens lys her.

 

Visionen lyder sådan her:

“Gadehavegård skal kendes som et bæredygtigt kvarter – et attraktivt sted at bo med gode, mangfoldige fællesskaber, engagerede beboere og et stærkt internt og eksternt samarbejde. Forandringerne skal løftes i et samarbejde mellem beboere, drift og lokale institutioner, og Gadehavegård skal være en boligafdeling i positiv udvikling.”

Indsatsområderne for helhedsplanen 2014-2018:
Landsbyggefonden har beskrevet 7 forskellige indsatsområder, som man kan vælge at arbejde med i det boligsociale arbejde. I den nye helhedsplan ”Det spirer i Gadehavegård” er der fokus på tre indsatsområder:

  1. Børn, unge og familier
  2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  3. Beboernetværk, deltagelse og demokrati.

Derudover har vi særligt fokus på Image og kommunikation.
Indsatsområderne er udvalgt af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det boligsociale sekretariat, Gadehavegårds drift, afdelingsbestyrelsen, Domea og Høje Taastrup kommune. Både indsatsområder og de enkelte aktiviteter er godkendt af landsbyggefonden.

NYHED! Mød 16 ildsjæle på video i Evalueringen af helhedsplanen 2014-17.
Den bliver omdelt i Gadehavegård i april 2018, men du kan også læse den her:

Se alle video-interviews fra evalueringen her


Download helhedsplanens status for 2014: KLIK HER


 

Download vores pixibog og bliv klogere på os: KLIK HER
pixibog-print-low-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg os på facebook her