Spørgsmål og svar

Her samler vi spørgsmål og svar om fremtidens Gadehavegård

 (opdateret 12. maj 2019:)

På orienteringsmødet 12. maj blev udviklingsplanens hovedpunkter præsenteret. Vi er på baggrund af dette i gang med at udarbejde en informationsavis, der omdeles til alle beboere inden for 1-2 uger. Her vil vi – foruden en gennemgang af udviklingsplanen – også samle spørgsmål og svar.

Du kan se fakta om om udviklingsplanen her.

 

(Tidligere spørgsmål/svar:)

Vi har fået oplyst, at udviklingsplanen (for vores hårde ghettoområde) ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at planen i første omgang skal godkendes af kommunen samt boligorganisationens repræsentantskab og efterfølgende af boligministeren. Er det korrekt?

(vi har sendt ovenstående spørgsmål videre til chefjurist Sanne Steen Petersen fra BL – Danmarks Almene Boliger, og hun svarer:)

Det er helt korrekt, at udviklingsplanen for et ghettoområde ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at den skal godkendes af boligorganisationens øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen – og dernæst indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til ministerens godkendelse. Boligorganisationen skal dog orientere de relevante afdelingsbestyrelser senest samtidig med indsendelse til styrelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen om fysisk forandring af hårde ghettoområder § 9, stk. 4 og 5.

Styrelsen har desuden i et notat  om udarbejdelse af udviklingsplaner understreget, at det ikke er et krav, at udviklingsplanen godkendes på et afdelingsmøde – men at boligorganisation og kommunalbestyrelse nøje bør overveje, hvordan de sikrer, at beboerne er informeret om udviklingsplanens indhold, da man må forvente, at beboerne vil være meget interesseret i planens indhold.

Styrelsen gør opmærksom på, at udviklingsplanerne vil blive offentliggjort, når de er indsendt til styrelsen.

BL har i øvrigt forespurgt styrelsen, om repræsentantskabet i en boligorganisation kan delegere beslutningskompetence til organisationsbestyrelsen – og det har styrelsen besvaret benægtende til.

 

Hvordan finder jeg ud af om jeg skal flytte?

Det kan vi desværre ikke svare på endnu, da vi endnu ikke kender indholdet af udviklingsplanen. Derfor ved vi heller ikke, hvilke boliger der skal nedrives eller omdannes til for eksempel ældreboliger.

Under alle omstændigheder vil der gå flere år, før nogen skal flytte på grund af udviklingsplanen.

 

Har jeg ret til en ny bolig, hvis min blok skal nedrives?

Boligselskabet eller kommunen skal ifølge loven finde en ny/tilsvarende bolig til alle der tvinges ud af deres bolig. Men da der er mange år til, at de første boliger skal nedrives, ved vi endnu ikke, hvordan og hvor der findes erstatningsboliger.

 

Hvornår begynder nedrivningen af vores blok?

Vi ved ikke hvilke blokke, der skal nedrives, og vi kender ikke tidsplanen endnu. Det er dog ikke sandsynligt, at der bliver igangsat hverken nedrivning eller renovering i Gadehavegård før tidligst i 2023.

Så snart der ligger en plan, vil vi dele den med beboerne.

 

Hvem betaler for min flytning, hvis min bolig skal nedrives?

Boligselskabet skal ‘i rimeligt omfang’ betale for flytningen.

 

—–

Har du selv et spørgsmål om fremtidens Gadehavegård, så skriv eller ring til Andres Møller:

Mail: ghg-postkasse@tuen.dk

Telefon: 2042 9420