Tidsplan

Hvad sker der lige nu med udviklingsplanen? Vi vil løbende opdatere tidsplanen her på siden i takt med, at der sker nyt.

Januar-april 2019:

DFB/domea.dk og Høje-Taastrup Kommune forhandlede om udviklingsplanens indhold.

20. marts blev beboerne i Gadehavegård orienteret om forhandlingerne på et temamøde.

2. maj 2019:

Høje Taastrup Kommune og Domea.dk/DFB blev enige om en udviklingsplan.

12. maj 2019:

Udviklingplanen bliver præsenteret for beboerne i Gadehavegård på et orienteringsmøde.

Se fakta om planen her

Efterfølgende vil der blive udsendt information til alle om aftalen.

Fremtiden:

Udviklingsplanen anviser rammen for, hvordan Gadehavegård skal se ud i 2030. Der er lang tid endnu, og der går mange år før de første beboere skal flytte ud af deres nuværende boliger. I tiden frem til midt 2020 skal der udarbejdes en detaljeret bebyggelsesplan for hele området. Sideløbende hermed forbereder Domea.dk/DFB, hvordan man vil hjælpe beboere, der skal genhuses.

Afdelingsbestyrelsen vil – i samarbejde med Domea.dk/DFB – løbende invitere til orienteringsmøder.