Udviklingsplan

Her finder du svar om fremtidens Gadehavegård

(opdateret 27. januar 2020:)

Vi forsøger at holde vores hjemmeside opdateret, så du som beboer kan følge med i, hvad der sker (og kommer til at ske) i Gadehavegård). Vi står foran mange og store omvæltninger, så der er mange informationer.

Information om genhusning

Den aktuelle tidsplan

Du kan finde materiale fra tidligere infomøder mv. i topmenuen, under Fremtiden – Udviklingsplan.

Baggrund

Et flertal i Folketinget (Regeringen, DF, S og SF) vedtog i efteråret en lov, der betyder, at 15 boligområder i Danmark – heriblandt Gadehavegård – frem mod 2030 skal gennemgå en voldsom forandring.

Kort fortalt må kun 4 ud af 10 boliger i 2030 være almindelige, almene lejeboliger (familieboliger) i Gadehavegård. Det mål skal nås ved at bygge flere (private) boliger i området, ved at omdanne almindelige lejeboliger til ungdoms- eller ældreboliger og ved at sælge boliger til private udlejere. Endelig kan der blive tale om at nedrive boliger.

Det normale beboerdemokrati er desværre sat ud af kraft i denne sag. Der er tale om lovgivning ‘udefra’. Og hverken afdelingsbestyrelse eller boligselskab kan ændre på kravene.

Kommunen og boligselskabet er nu blevet enige om en udviklingsplan, som sætter rammerne for fremtidens Gadehavegård og dermed også for den kommende fysiske helhedsplan. Det er visionen, at Gadehavegård skal udvikle sig til et helt nyt boligkvarter med blandet bebyggelse til familier, unge og ældre, et nyt campus til studerende, nye arbejdspladser og et kvarterhus, der er mødested for alle i kvarteret.

Planen er omfattende og vil indebære store forandringer for beboerne i Gadehavegård. Der er derfor lagt op til et forløb, hvor forandringerne sker i etaper. Der skal i første omgang udarbejdes en bebyggelsesplan, der anviser hvilke boliger der bliver berørt ift. nedlæggelser. Denne forventes færdig i midten af 2020.

Du kan se planens hovedpunkter her

Afdelingsbestyrelsen har bedt journalist Andres Tue Møller om hjælp i den kommende tid, så vi sikrer, at alle beboere kan få svar på deres spørgsmål vedrørende udviklingsplanen.

Udover information her på hjemmesiden (vi udbygger siden løbende), vil Andres også deltage i beboermøder samt udarbejde materiale, der vil blive omdelt i afdelingen. Endelig kan alle beboere skrive eller ringe til Andres.

Har du spørgsmål om udviklingsplanen – så skriv til ghg-brevkasse@tuen.dk eller ring 2042 9420.

Har du spørgsmål om genhusning – så kontakt genhusningskoordinatorerne Søren og Nagihan.

 

Læs også artiklen ‘Gadehavegård vil gøre op med Ghetto-stemplet’ her.