Udviklingsplan

Her finder du svar om fremtidens Gadehavegård

(opdateret 29. juni 2020:)

Vi forsøger at holde vores hjemmeside opdateret, så du som beboer kan følge med i, hvad der sker (og kommer til at ske) i Gadehavegård). Vi står foran mange og store omvæltninger, så der er mange informationer.

Information om genhusning

Den aktuelle tidsplan

Udviklingsplanen: Mere Gade. Mere Have. Mere gård

Baggrund

Et flertal i Folketinget (Regeringen, DF, S og SF) vedtog i efteråret en lov, der betyder, at 15 boligområder i Danmark – heriblandt Gadehavegård – frem mod 2030 skal gennemgå en voldsom forandring.

Kort fortalt må kun 4 ud af 10 boliger i 2030 være almindelige, almene lejeboliger (familieboliger) i Gadehavegård. Det mål skal nås ved at bygge flere (private) boliger i området, ved at omdanne almindelige lejeboliger til ungdoms- eller ældreboliger og ved at sælge boliger til private udlejere. Endelig skal der nedrives boliger.

Det normale beboerdemokrati er desværre sat ud af kraft i denne sag. Der er tale om lovgivning ‘udefra’. Og hverken afdelingsbestyrelse eller boligselskabet Dfb kan ændre på kravene.

Kommunen og boligselskabet er blevet enige om en udviklingsplan, som sætter rammerne for fremtidens Gadehavegård og dermed også for den kommende fysiske helhedsplan. Det er visionen, at Gadehavegård skal udvikle sig til et helt nyt boligkvarter med blandet bebyggelse til familier, unge og ældre, et nyt campus til studerende, nye arbejdspladser og et kvarterhus, der er mødested for alle i kvarteret.

Planen er omfattende og vil indebære store forandringer for beboerne i Gadehavegård. Derfor sker forandringerne i tre etaper.  Der er nu udarbejdet en bebyggelsesplan, der anviser hvilke boliger, der bliver berørt ift. nedlæggelser.

 

UDSTILLING I BEBOERHUSET OM GADEHAVEGÅRD 2020-2030

Fra d. 29. juni – 4. juli vil der være en udstilling, hvor man kan se store plancher, der viser hvordan Gadehavegård bliver ændret henover de næste ti år. Og en lille film, hvor du kan høre arkitekten fortælle om visionerne bag bebyggelsesplanen.

Udstillingen er åben 2 gange dagligt i to timer fra kl. 12-14 og igen fra kl. 16:30-18:30. Torsdag er der længe åbent til kl. 20. Lørdag er der åbent 11-14.

Kom ned og se udstillingen i Beboerhuset, Øksen 33 i den store sal.
Søren og Nagihan, de to genhusningskonsulenter, vil være til stede ved udstillingen i hverdagene så du kan stille generelle spørgsmål.

Hvis du ikke når udstillingen i beboerhuset i uge 27, kan du se plancherne igen et andet sted efter sommerferien i august. Vi vil også lægge tegningerne op her på hjemmesiden.

NB! Vi overholder corona-retningslinjerne så vi lukker kun 30 mennesker ind ad gangen til udstillingen.