Blog

Vi planter nye blomsterbede

(GHG-NYT nr. 34 d. 12. oktober 2020)

Kære naboer

Vi har ikke noget nyt at fortælle om udviklingsplanen eller den fysiske helhedsplan på nuværende tidspunkt.

Projektchef og by- og boligudviklingschef, begge fra Domea.dk byggeri og byudviklingsafdelingen, holder begge mange møder med Landsbyggefonden med henblik på, hvor meget de vil give i støtte til vores område og med forskellige aktører til vores kommende Kvarterhus.

Vores genhusningskonsulenter har også travlt med at hjælpe dem, som bor i Murskeen (etape 1) med at finde genhusningsboliger. Som bekendt startes der med arbejdet i etape 1 i starten af 2023.

Corona

Som alle ved, er der rigtig meget i vores samfund, som er sat tilbage pga nedlukningen tidligere på året og de nuværende restriktioner i forbindelse med corona, men vi er meget fortrøstningsfulde og tror på, at det hele nok skal komme til at falde på plads i tide.

Ny beplantning

For nogle år siden blev vi på et ordinært beboermøde enige om, at der skulle laves en grøn helhedsplan. Ud fra de workshops, som der var i efteråret 2019 og andre inp

ut, som vi har fået, har vi nu besluttet at få forbedret nogle af vores områder til mindre hæk, flere blomster, mere brugervenligt og sidst men ikke mindst, så bliver der rigtig god mulighed for at komme til at se nogle flere insekter, såsom sommerfugle og bier til næste forår og sommer.

Nogle vil nok undre sig over, at vi bruger forholdsvis mange penge på det nu, hvor vi lige om lidt får en byggeplads i Gadehavegård, men det er netop på dén baggrund, at vi gør det.

Vi skal også have noget smukt at se på, noget at samles om og noget, som vi kan drage erfaringer med til, når det nye Gadehavegård skal stå færdigt i 2030.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS er blevet hyret til at lave bede med flere forskellige slags stauder i, så de blomster fra forår til efterår. Nogle af dem er helårsgrønne.

Det drejer sig om området ved gavlen af Sylen 7 og langs haverne i Sylen 8 – 10 og ”slangen” ud for haverne i Øksen 1 – 7. De vil også fræse jorden ud for Murskeen 8 – 10 og jorden rundt om beboerhuset. De sidste 2 steder vil vores ejendomsfunktionærere gerne selv stå for at beplante.

Hvis vi bliver glade for den nye beplantning, kan de flyttes uden nogen problemer, når byggepladserne flytter ind. På den måde kan vi drage erfaring og samtidig genbruge planterne. Og selvfølgelig får vi noget nyt og smukt at se på. Det samlede beløb for dette arbejde bliver ca. t.kr. 320. Vi har råd til dette. Pengene har vi sparet sammen, så det vil ikke betyde stigning i huslejen. ___

Café Gadehjørnet

ml kl. 12:00 og 16:00 og igen mellem kl. 18:00 – 18:45, fredag lukket. Det gælder først-til-mølle-princippet. Restriktionerne med at vi skal bære mundbind på caféer og restauranter gælder også i Café Gadehjørnet. Har du ikke et mundbind, må du vente til, at Vibeke eller Heidi kan komme ud med en pakke til dig.

Vi opfordrer til, at det kun er dem, som er økonomisk trængte eller på anden måde ikke har mulighed for at købe mundbindene selv, som benytter sig af denne mulighed.

Pas godt på jer selv og andre ved at overholde de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne udstikker.

Rigtig god efterårsferie, hvor vi håber på, at vejret bliver, så vi kan være mest muligt udendørs.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Gadehavegård Mundbindet skal dække både næse og mund

 

What do you want to do ?

New mail

Related Posts

You may like these post too

Sundhed I Gadehavegård inviterer til MadCamp!

Flere end 300 beboere til infomøde om udviklingen i Gadehavegård