Decision Game

Decision Game

Decision Game er et megasize uddannelsesspil, hvor  udskolingselever træner at træffe valg om deres fremtid.

I spillet kan de også se alternative veje til deres drømme og ønsker i uddannelsessystemet.

En game master, en uddannelsesvejleder og klassekammeraterne hjælper den enkelte deltager igennem “uddannelseslabyrinten”, der er fuld af benspænd og livliner.
Decision Game er udviklet i et samarbejde mellem helhedsplanen i Gadehavegård, Gadehavebiblioteket og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Kontakt Cathrine: tlf: 20513462 mail: ejdcal@domea.dk
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail