Helhedsplanen

Hvad er en boligsocial helhedsplan?

I Gadehavegård fra 2018-2021 er den boligsociale helhedsplan delt op i en overordnet strategisk samarbejdsaftale med de overordnede succeskriterier, og fire delaftaler – en for hvert indsatsområde.

Der er også et skema med en oversigt over alle vores aktiviteter og hvem der er projektmedarbejder for indsatsområderne.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte projektchef Martin Rosenkreutz Madsen på
Tlf. 61222863 eller møde ham i Pavillonen ved Øksen 1.

Strategisk samarbejdsaftale GHG 2018-2021 

Delaftale Kriminalitetsforebyggelse Gadehavegård 2018-2021

Delaftale Uddannelse og beskæftigelse Gadehavegaard 2018-2021

DelaftaleForebyggelse og forældreansvar Gadehavegård 2018-2021

DelaftaleTryghed og trivsel Gadehavegård 2018-2021

Oversigt over alle aktiviteter 2018-2021