Hvorfor vil alle tale med jer?

Anne Clementsen er sociolog og har specialiseret sig i hvordan vi lever sammen i byer og boligområder. Hun er fra Center for Boligsocial Udvikling, CFBU, der undersøger, hvordan det går i her i Gadehavegård. For tiden interviewer Anne og hendes kollegaer fra CFBU beboere i Gadehavegård

 

 

Hvorfor spørger så mange, hvordan I har det?

15 boligområder i Danmark er i gang med at blive bygget om ligesom i Gadehavegård.

Det er aldrig prøvet før i så stor skala, så der er ingen facitliste til, hvordan man gør det bedst for beboerne.

Anne Clementsen er sociolog og har specialiseret sig i hvordan vi lever sammen i byer og boligområder. Hun er fra Center for Boligsocial Udvikling, CFBU, der undersøger, hvordan det går i her i Gadehavegård, i Tingbjerg og i Ringparken i Slagelse med omdannelserne både fysisk og socialt. For tiden interviewer hun og hendes kollegaer 10 forskellige beboere i Gadehavegård.

Nu taler vi med de nuværende beboerne, fordi der i udviklingsplanerne for alle tre områder er stort fokus på, at tiltrække nye beboere, men CFBU er opmærksomme på, hvordan beboerne oplever det nu og hvad de tænker om planerne for omdannelsen af deres område.” Fortæller Anne.

Grunden til, at CFBU har valgt dette projekt er, at man tidligere har arbejdet med at undersøge det de kalder, ”steds-identiteten” i boligområder, der gennemgik kvarterløft. Men det er nyt, at der skal gennemføres så massive ændringer med omdannelserne.

Det er et stort eksperiment og der er ikke noget facit. Så undersøgelsen går ud på at dele viden og kvalificere omdannelser. Der er udviklingsplaner, men der er mange konkrete beslutninger, der mangler at blive taget,” fortæller Anne, der også ser på hvordan det er gået i udlandet.

Erfaringer fra Udlandet

CFBU´s ser også på erfaringer fra andre steder og i udlandet. Her kigger man på, hvad man gør for at holde fast i dem, som bor der i forvejen, så man kan skabe et godt miljø mellem nye og nuværende beboere. Det er især den lokale folkeskoles kvalitet der er afgørende for at de nye beboere bruger den og ikke vælger en privatskole.

Det er den slags erfaringer som Anne og hendes kollegaer fra CFBU kan være med til at sætte fokus på, når de rådgiver eksperter og praktikere. Deres rapporter får beslutningstagere også. Sådan at f.eks. Domea.dk, kommunen og helhedsplanen, som alle har en aktie i udviklingen, kan få nyttig viden.

Så hvad optager jer beboere nu og her?

Jeres erfaringer er vigtige: Hvad virker ikke, hvad gør?
Både nu og her – og i fremtiden.

Hvad skal vi med Kvarterhuset?

Selvom Anne kun har talt med en håndfuld beboere, kan hun fortælle, at mange kan se mulighederne i udviklingsplanen. Men de synes også det er meget abstrakt og uhåndgribeligt.

De kan godt synes, at det er attraktivt med mere gade, have og gård, men det er meget abstrakt. Så bliver der lidt mere fokus på deres egen situation. Som for eksempel, kan de overhovedet få en ny bolig?

Lige nu, har de personer Anne og hendes kollegaer har talt med, svært ved at forstå, hvad for eksempel potentialet i det nye Kvarterhus er. Det er svært at forstå. De spørger: Skal det gamle så rives ned? (Kvarterhuset på 1800 m2 skal bygges mellem Gadevang og Gadehavegård og er for alle kvarterets beboerne, red.).

Forstår ikke det hårde ghetto-stempel

Når Anne f.eks. spørger beboerne om, hvad de synes om Gadehavegård nu, bliver der svaret, at de synes det er dejligt område – åbent og grønt. Der er mange faciliteter. Beboerne er trygge ved at bo her, og de forstår ikke, at det er stemplet som en hård ghetto. Men de er selv stolte ved det, og siger til andre, hvor de bor. Beboerne har også fortalt, at der ikke længere er problemer med uroligheder og ballade.

De beboere, som Anne har talt med, er også optaget af, at der er mange med forskellige etniske baggrunde. Og at de oplever, at der er forskel på hvordan mennesker med forskellige etniske baggrunde bruger fælles arealerne. Men det bliver ikke problematiseret. Og det er ikke alder eller andet, der fremhæves.

Derfor er der flere professionelle specialister i Gadehavegård, der samler jeres erfaringer og vil høre, hvordan I har det med udviklingsplanen.

Fremtiden

Selvom det kun er få beboere, som Anne og kollegaerne har talt med, har hun hørt flere udtrykke usikkerhed omkring, hvad det helt konkret betyder for dem, at der flytter ”rige” ind i Gadehavegård. Beboerne kender endnu ikke til deres rettigheder og vilkår, og det fylder allerede for dem, Holdet fra CFBU har talt med, for de mener ikke rigtigt, de kan planlægge og handle på fremtiden.

De er rigtigt glade for at bo i området, og vil gerne bo der på længere sigt. Og alligevel kan de være meget skeptiske om folk udefra overhovedet kan være interesseret i at købe bolig i en ghetto. For kan andre se de værdier, som de kan se?

Anne Clementsen og hendes kollegaer har naturligvis stillet flere spørgsmål og fået mange flere svar fra de beboere de har talt med. I næste nyhedsbrev vil Det Spirer tale interviewe nogle af de beboerne, som Anne fra CFBU, Lene fra BUILD og deres kollegaer fra VIVE har talt med det sidste halve år.  

CFBU er ikke de eneste, der interviewer beboere. BUILD fra Aalborg Universitet og VIVE har også været her, og de vil komme igen flere gange i løbet af de næste 10 år.

Deres anbefalinger og rådgivninger bliver til rapporter, som vil kunne findes på Landsbyggefondens side: Udsatte Boligområder