Små læringsforløb

NB! Ildfluer, Brandkadetter og andre små en uges forløb for unge er i dag afløst af andre mere permanente aktiviteter

Her kan du læse om Ildfluer, Brandkadetter mm. som det var indtil 2019.

Projekterne Ildfluer og Brandkadetter var en tidlig kriminalpræventiv indsats, en indsats for mere tryghed og trivsel i boligområdet og en indsats med det formål, at styrke deltagerne i forhold til uddannelse og på længere sigt beskæftigelse (CFBU 2016).

Helhedsplanen har siden 2016 kørt Ildflue-forløb i samarbejde med Taastrupgaard og Østsjællands beredskab.

Projekt Ildfluer bestod af et intensivt kursusforløb for unge hos brandvæsenet af én uges varighed. Forløbet var med til at styrke de unges faglighed, sociale kompetencer og selvværd. Ildflueforløbet blev udvidet til projekt Brandkadetter – en længerevarende model, hvor de unge ”går til brandmand” en gang ugentligt i 12 uger og lærer endnu mere om førstehjælp og brandbekæmpelse.

Udover disse særlige forløb laver vi i samarbejde med Ole Rømer skolen hvert år et anderledes læringsforløb med skolens 6. klasser. Vi har blandt andet kørt ugeforløbet “Lær i naturen” med en naturvejleder fra Hakkemosen, og været på ugeforløb i Vikingelandsbyen i Albertslund i samarbejde med Kroppedal museum.

Kontakt Mike Kyndesen, som står for de nye aktiviteter for unge i Gadehavegård

Tlf.: 29 16 11 95, e-mail: ejdmky@domea.dk