Øvrig information

Der har – siden arbejdet med udviklingsplanen gik i gang – været afholdt flere møder og udsendt diverse materiale til beboerne.

Du finder dette materiale som underpunkter til denne side.