Om Gadehavegård

Gadehavegårds historie

Gadehavegård var en gammel slægtsgård på ca. 80 tønder land. Gården lå, hvor busserne nu drejer op til Høje Taastrup station og jorden omfattede både Gadehavegård og Olufsborg. Slægten på Gadehavegård “leverede” 4 sognerådsformænd, og een af dem bliver omtalt som den egentlige grundlægger af Taastrup By. Det var den sidste landmand Oluf Jensen der lagde navn til Olufsborg.

Den sidste landmand på Gadehavegård

Den sidste landmand på Gadehavegård hed Oluf Jensen. Han arvede gården i 1937 og den blev da vurderet til kr. 120.000. Oluf Jensen blev gift med Ingrid fra Aggersø i 1938 og i ægteskabet fik de en søn. De var begge flittige og ordentlige. de levede jævnt godt. Intet blev købt på afbetaling (renterne kunne ikke trækkes fra dengang).

Gadehavegård var en af de gode, veldrevne gårde. Jorden var plan og man dyrkede hvede, byg havre, rødkløver og hvidkløver. Der var 35 køer og 400-500 høns. Oluf Jensens kone passede hønsene og solgte æggene til ostehandler Poulsen, der boede på Jernbane Alle og som kørte rundt og solgte ost og de æg han købte. Gården havde året rundt 2 karle, 1 ungpige, 1 ugift fodermester (som boede i et lille hus i Høje Taastrup Landsby), 1 ekstra dreng om sommeren og ekstra hjælp i roe- og høsttiden.

Da Oluf arvede Gadehavegård havde hans far drænet den ene halvdel af jorden og han drænede selv den anden halvdel. Han indlagde som den første i Høje Taastrup centralvarme i stuehuset , lavede storstuen om til karlekamre, idet han mente de gamle var for kolde så dem brugte han til værksted.

Oluf Jensen sagde “Folkene skal have det godt”. Han tog medhjælperne med til landbrugsmøder og markvandring og han diskuterede landbrugsmetoder med dem. Alle fik små gaver når noget var gjort godt. Han havde derfor folkene længe og havde ikke svært ved at få folk – man så derfor også sjældent annoncering i avisen. dette og især indlægning af centralvarme til folkene skabte en del misundelse blandt andre gårdmænd, der måske ikke havde så godt råd.

Oluf Jensen solgte gården i 1964 og flyttede til Møllegården i Vedderlev. Han solgte gården for 4.8 millioner kroner.