Om Helhedsplanen

Logo

“Det Spirer i Gadehavegård” er Gadehavegårds boligsociale helhedsplan

Helhedsplanens sekretariat består af 5 medarbejdere – Maria, Lene, Mike, Cathrine, Nanna og Martin. De arbejder tæt sammen med mange forskellige mennesker, der også er i berøring med beboerne i Gadehavegård.

Det er folk fra kommunen, ejendomskontoret, afdelingsbestyrelsen, biblioteket og kulturhusene, skolerne, jobcentret, klubben og beboerhuset og flere og flere frivillige beboere. Alle sammen folk, der arbejder på at gøre Gadehavegård til et endnu bedre kvarter.

Den overordnede vision for helhedsplanens arbejde er udarbejdet på et stort fællesmøde i maj 2013. På mødet deltog både samarbejdspartnere og beboere fra Gadegavegård. Ressourcer og udfordringer og idéer til konkrete aktiviteter så dagens lys her og blev til den vision vi arbejder efter.

“Gadehavegård skal kendes som et bæredygtigt kvarter – et attraktivt sted at bo med gode, mangfoldige fællesskaber, engagerede beboere og et stærkt internt og eksternt samarbejde. Forandringerne skal løftes i et samarbejde mellem beboere, drift og lokale institutioner, og Gadehavegård skal være en boligafdeling i positiv udvikling.”

Indsatsområderne for helhedsplanen 2014-2018:

Landsbyggefonden har beskrevet 7 forskellige indsatsområder, som man kan vælge at arbejde med i det boligsociale arbejde. I helhedsplanen ”Det spirer i Gadehavegård” er der fokus på tre indsatsområder:

  1. Børn, unge og familier
  2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  3. Beboernetværk, deltagelse og demokrati.

Derudover har vi særligt fokus på Image og kommunikation.

Indsatsområderne er udvalgt af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det boligsociale sekretariat, Gadehavegårds drift, afdelingsbestyrelsen, Domea.dk og Høje Taastrup kommune. Både indsatsområder og de enkelte aktiviteter er godkendt af landsbyggefonden.

Hør 16 ildsjæle fortælle på video

Her er evalueringen af den sidste helhedsplan 2014-17 – Alle beboere og samarbejdspartnere fik den i april 2018.
Du kan også læse den her:

Se alle video-interviews fra evalueringen her


Download helhedsplanens status for 2014: KLIK HER


 

Download vores pixibog og bliv klogere på os: KLIK HER
pixibog-print-low-1

 

 

 

 

 

 

 

Følg os på facebook her