Spørgsmål og svar

Udvalgte spørgsmål og svar om udviklingen i Gadehavegård

 (opdateret 17. juni 2021:)

De store omvæltninger, der sker i Gadehavegård frem mod 2030, rejser helt naturligt en masse spørgsmål.

Vi forsøger at samle svar på alle spørgsmål her på hjemmesiden. Men vi opfordrer dig også til at gå direkte til de forskellige kontaktpersoner, der er i området eller arbejder med Gadehavegårds fremtid.

Nedenfor har vi samlet en række af de spørgsmål, der ofte bliver stillet og har desuden lavet henvisninger til de steder, hvor du kan finde mere information.

 

Du kan se fakta om om udviklingsplanen her.

 

Spørgsmål om genhusning

Boligselskabet har ansat to genhusningskoordinatorer, Nagihan Cetin og Lene Bruun Hansen (tidligere var det Søren Thiessen), som kan svare på alle spørgsmål omkring genhusning.

> Du finder deres kontaktoplysninger samt flere spørgsmål og svar om genhusning her.

Spørgsmål om tidsplanen

Tidsplanen i en så omfattende plan, som den der skal gennemføres i Gadehavegård, vil hele tiden blive justeret. Vi forsøger at holde en overordnet tidsplan opdateret. > Den finder du her.

(NB! Alle svar herunder er redigeret, da vi nu kender en del af svarene modsat da vi mødtes på hotellet) 

Hvordan finder jeg ud af om jeg skal flytte?

Alle beboere fik før sommerferien sidste år i 2020 et personligt brev, hvor der stod hvad de skulle ske med din lejlighed. Her står der om din lejlighed skal rives ned, sælges, sammenlægges med en anden lejlighed, ommærkes til en ungdomsbolig eller renoveres. Der står også om du skal flytte ud i en periode, altså midlertidigt genhuses eller om du skal flytte permanent.

Genhusningskoordinatorerne kontakter dig i god tid inden der skal ske noget med din bolig. Hvis du bor du i en lejlighed, der skal nedrives eller sælges, vil du blive kontaktet personligt af genhusningskoordinatorerne.

Hvornår begynder nedrivningen af vores blok?

Ifølge Etapetidsplanen  starter de første nedrivninger og renoveringer i 2023.

Spørgsmål om beboerdemokratiet

Vi har fået oplyst, at udviklingsplanen (for vores hårde ghettoområde) ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at planen i første omgang skal godkendes af kommunen samt boligorganisationens repræsentantskab og efterfølgende af boligministeren. Er det korrekt?

(vi har sendt ovenstående spørgsmål videre til chefjurist Sanne Steen Petersen fra BL – Danmarks Almene Boliger, og hun svarer:)

Det er helt korrekt, at udviklingsplanen for et ghettoområde ikke skal til afstemning blandt beboerne, men at den skal godkendes af boligorganisationens øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen – og dernæst indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til ministerens godkendelse. Boligorganisationen skal dog orientere de relevante afdelingsbestyrelser senest samtidig med indsendelse til styrelsen. Det fremgår af bekendtgørelsen om fysisk forandring af hårde ghettoområder § 9, stk. 4 og 5.

Styrelsen har desuden i et notat  om udarbejdelse af udviklingsplaner understreget, at det ikke er et krav, at udviklingsplanen godkendes på et afdelingsmøde – men at boligorganisation og kommunalbestyrelse nøje bør overveje, hvordan de sikrer, at beboerne er informeret om udviklingsplanens indhold, da man må forvente, at beboerne vil være meget interesseret i planens indhold.

Styrelsen gør opmærksom på, at udviklingsplanerne vil blive offentliggjort, når de er indsendt til styrelsen.

BL har i øvrigt forespurgt styrelsen, om repræsentantskabet i en boligorganisation kan delegere beslutningskompetence til organisationsbestyrelsen – og det har styrelsen besvaret benægtende til.

Har du selv et spørgsmål om fremtidens Gadehavegård, som du ikke finder svar på her, så skriv eller ring til Andres Tue Møllers kollega, kommunikationsmedarbejder: Nanna Rohweder:

Mail: ejdnro@domea.dk

Telefon: 21 5416 21