Sundhed i Gadehavegård

Sundhed i Gadehavegård

Bliv Lettere3Projekt ”Sundhed i Gadehavegård” er et metodeudviklings-projekt med støtte fra Sundhedsstyrelsen. I projektet arbejder vi på at øge sundheden og trivslen i boligområdet Gadehavegård i Høje-Taastrup og skabe flere netværk mellem beboerne via en række sundhedsfremmende aktiviteter.

Sundhedsprojektet er organiseret under Sundheds- og omsorgscentret, team Sundhed og Udvikling. Vi har kontor på Høje-Taastrup Rådhus, men aktiviteterne foregår lokalt i Gadehavegård. Sundhedsprojektet består af en projektleder, en projektmedarbejder samt 3 deltidsansatte.

Projektet samarbejder tæt med Helhedsplanen; Mennesker mødes i Gadehavegård, bl.a. ved at de 2 projekter har fælles styregruppe. Desuden samarbejdes med institutioner og foreninger i lokalområdet. Igangsatte aktiviteterne i projektet søges forankret i allerede eksisterende tiltag fx i samarbejde med Gadehaveskolen, Gadehaveklubben, daginstitutioner, sundhedsplejen, boligforeningen eller frivillige foreninger.

Projektets aktiviteter er blandt andet baseret på en grundig lokalsamfundsanalyse, som blev udført i starten af projektperioden. Der blev lavet telefoninterviews med 463 beboere i Gadehavegård og kvalitative interviews med 83 professionelle, som arbejder i Gadehavegård.

Formål:
Formålet med projektet ”Sundhed i Gadehavegård” er at bidrage med svar på hvordan man kan løfte den generelle sundhedstilstand blandt borgere i et afgrænset lokalområde. Dette gøres ved at afprøve nye forebyggelsesmetoder, der involverer både individuelle, sociale og strukturelle faktorer. Borgerinddragelse er en central og afgørende metode i projektet.

Vi kan træffes i beboerhuset, Øksen 33 på vores kontor, eller når der er de forskellige aktiviteter i området.