Tidsplan

(opdateret 17. juni 2021)

Hvad sker der i Gadehavegård?

Hvad sker der lige nu med udviklings- og helhedsplanen i Gadehavegård?

Tidsplanen her på siden er fra slutningen af 2019, og den er nogenlunde intakt bortset fra at vi først afholder beboermøder i dette efterår 2021, som er blevet udskudt mange gange pga. Corona.
Tidsplanen vil hele tiden justeres. Så nedenstående er med forbehold.

For beboerne er det særligt disse datoer der er vigtige:

I juni 2020:

Den såkaldte bebyggelsesplan blev offentliggjort før sommerferien i 2020 d. 29. juni. Det betyder, at beboerne nu ved, om deres boliger skal nedrives, sælges, ommærkes, sammenlægges eller renoveres.

Genhusnings-teamet ved præcis hvilke boliger der skal hvad med og hvornår. Derfor er det også Nagihan og Lene, som tager kontakt til dig, når det bliver relevant, at aftale om du skal flytte ud i en periode, altså midlertidigt genhuses. Eller om du skal flytte ud og genhuses permanent.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til genhusnings-teamet, hvis du vil vide mere.

Pga. risikoen for coronasmitte i sommeren 2020 måtte vi desværre ikke invitere alle beboere til infomøde om bebyggelsesplanen, som vi havde ønsket. I stedet for udstillede vi planen i beboerhuset i en uge, og fik i løbet af ugen besøg af godt 300 beboere. Efter sommerferien flyttede vi plancherne til cirkusvognen, som holdt åbent i efteråret hver torsdag. Nu er plancherne med bebyggelsesplanen sat udenpå cirkusvognen, så alle forbipasserende kan se hvordan Gadehavegård kommer til at se ud i 2030.

Cirkusvognen er igen åben i sommerperioden hver tirsdag kl. 15-17 samtidig med at der er hygge og aktiviteter ved siden af SOL over Gadehavekvarteret.

Genhusningskonsulenterne åbnede deres kontor i Sylen 23, st. th. i Gadehavegård (kontoret er foreløbig lukket resten af året pga. coronavirus).

1. juli 2020:

Fra denne dato nedsættes opsigelsesvarslet til 1 måned for de beboere, der bor i en lejlighed, der skal nedrives. > Læs mere om genhusning her.

Efteråret 2020:

Arbejdet med helhedsplanen (herunder de boliger der skal renoveres) genoptages. Her bliver beboerne inddraget i forskellige workshops. Helhedsplanen skal (i modsætning til udviklingsplanen) formelt godkendes af beboerne*.

1. januar 2021:

Beboere, der selv finder anden bolig, vil blive tilbudt flyttehjælp.

foråret 2021

Kvarterhuset brugere og beboere mødtes virtuelt og fremlagde ønsker for fælles brug af huset for virksomheden NERD.

2023:

Det forventes, at de første boliger kan nedrives i 2022.

2023:

Det forventes, at de første boliger kan blive renoveret i 2023.

 * Da Gadehavegård ifølge Ghettoloven er et såkaldt udsat boligområde, er boligselskabet og Høje Taastrup Kommune blevet pålagt at lave en overordnet udviklingsplan for afdelingen. Denne plan har beboerne ingen indflydelse på. Udviklingsplanen bestemmer hvor mange og hvilke boliger der skal nedrives, sælges mv. samt hvor nye boliger mv. skal opføres i Gadehavegård. Som en del af udviklingsplanen skal de resterende alene boliger i Gadehavegård renoveres. Det sker som en del af en såkaldt helhedsplan. Helhedsplanen skal beboerne formelt godkende, og derfor vil der blive afholdt workshops mv. om denne del af udviklingen i Gadehavegård.

Hvad er der tidligere sket:

November 2019-maj 2020:

Fem rådgiverteams (med arkitekter, byplanlægger mfl.) deltager i en konkurrence om at komme med den bedste fremtidsplan for Gadehavegård. Planen skal vise, hvordan hele området skal se ud i 2030 samt (og nok endnu vigtigere for alle beboere) hvilke boliger der skal nedrives eller ombygges.

> Du kan læse oplægget til konkurrence her

26. januar 2020:

Afdelingsbestyrelsen inviterer alle beboere til møde om, hvordan du får hjælp til genhusning. > Læs mere fra mødet her.

12. maj 2019:

Udviklingplanen bliver præsenteret for beboerne i Gadehavegård på et orienteringsmøde. > Læs mere fra mødet her

Se fakta om planen her

2. maj 2019:

Høje Taastrup Kommune og Domea.dk/DFB bliver enige om en udviklingsplan.

Januar-april 2019:

DFB/domea.dk og Høje-Taastrup Kommune forhandler om udviklingsplanens indhold.

20. marts 2019:

Beboerne i Gadehavegård bliver orienteret om forhandlingerne på et temamøde. > Læs mere fra mødet her