Tidsplan

(opdateret 27. januar 2020)

Hvad sker der i Gadehavegård?

Hvad sker der lige nu med udviklings- og helhedsplanen i Gadehavegård? Vi vil løbende opdatere tidsplanen her på siden i takt med, at der sker nyt. Vær dog opmærksom på, at tidsplanen hele tiden justeres. Så nedenstående er med forbehold.

For beboerne er det særligt disse datoer der er vigtige:

I juni 2020:

Den såkaldte bebyggelsesplan blev offentliggjort før sommerferien 2020 29. juni. Det betyder også, at vi til den tid ved, hvilke boliger der skal nedrives, sælges eller renoveres. Bor du en lejlighed der skal nedrives eller sælges får du personlig besked inden offentliggørelse af planen.

Pga. risikoen for coronasmitte måtte vi desværre ikke invitere alle beboere til infomøde om bebyggelsesplanen, som vi havde ønsket. I stedet for udstillede vi planen i beboerhuset i en uge, og fik i løbet af ugen besøg af godt 300 beboere. Efter sommerferien flyttede vi plancherne til cirkusvognen, som holdt åbent i efteråret hver torsdag. Nu er plancherne med bebyggelsesplanen sat udenpå cirkusvognen, så alle forbipasserende kan se hvordan Gadehavegård kommer til at se ud i 2030.

Genhusningskonsulenterne åbnede deres kontor i Sylen 23, st. th. i Gadehavegård (kontoret er foreløbig lukket resten af året pga. coronavirus).

1. juli 2020:

Fra denne dato nedsættes opsigelsesvarslet til 1 måned for de beboere, der bor i en lejlighed, der skal nedrives. > Læs mere om genhusning her.

Efteråret 2020:

Arbejdet med helhedsplanen (herunder de boliger der skal renoveres) genoptages. Her bliver beboerne inddraget i forskellige workshops. Helhedsplanen skal (i modsætning til udviklingsplanen) formelt godkendes af beboerne*.

1. januar 2021:

Beboere, der selv finder anden bolig, vil blive tilbudt flyttehjælp.

2022 (tidligst):

Det forventes, at de første boliger kan nedrives i 2022.

2023 (tidligst):

Det forventes, at de første boliger kan blive renoveret i 2023.

 * Da Gadehavegård ifølge Ghettoloven er et såkaldt udsat boligområde, er boligselskabet og Høje Taastrup Kommune blevet pålagt at lave en overordnet udviklingsplan for afdelingen. Denne plan har beboerne ingen indflydelse på. Udviklingsplanen bestemmer hvor mange og hvilke boliger der skal nedrives, sælges mv. samt hvor nye boliger mv. skal opføres i Gadehavegård. Som en del af udviklingsplanen skal de resterende alene boliger i Gadehavegård renoveres. Det sker som en del af en såkaldt helhedsplan. Helhedsplanen skal beboerne formelt godkende, og derfor vil der blive afholdt workshops mv. om denne del af udviklingen i Gadehavegård.

 

Hvad er der tidligere sket:

November 2019-maj 2020:

Fem rådgiverteams (med arkitekter, byplanlægger mfl.) deltager i en konkurrence om at komme med den bedste fremtidsplan for Gadehavegård. Planen skal vise, hvordan hele området skal se ud i 2030 samt (og nok endnu vigtigere for alle beboere) hvilke boliger der skal nedrives eller ombygges.

> Du kan læse oplægget til konkurrence her

26. januar 2020:

Afdelingsbestyrelsen inviterer alle beboere til møde om, hvordan du får hjælp til genhusning. > Læs mere fra mødet her.

12. maj 2019:

Udviklingplanen bliver præsenteret for beboerne i Gadehavegård på et orienteringsmøde. > Læs mere fra mødet her

Se fakta om planen her

2. maj 2019:

Høje Taastrup Kommune og Domea.dk/DFB bliver enige om en udviklingsplan.

Januar-april 2019:

DFB/domea.dk og Høje-Taastrup Kommune forhandler om udviklingsplanens indhold.

20. marts 2019:

Beboerne i Gadehavegård bliver orienteret om forhandlingerne på et temamøde. > Læs mere fra mødet her

What do you want to do ?

New mail